Välkommen till GeoNord.

Föreningssidan "Göteborgs Geologiska Förening" du söker finns inte längre på GeoNord.

Din föreningsstyrelse har efter 10 år sagt upp sitt abonnemang.

Vi tackar för gott samarbete.

©2001- GeoNord