ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2006

Iwashiroit-(Y), IV/D.24-05 oxid
Y(Ta,Nb)O4 monoklin

Färgen är gulbrun till hartsbrun; iwashiroit-(Y) har glas- till diamantglans, hårdhet 6 samt blekbrun streckfärg. Densiteten är 7,1 g/cm3. Denna nya, extremt sällsynta, niobhaltiga yttrium-tantaloxid är kristallkemiskt släkt med fergusonit-beta (är dock inte isostrukturell). Typlokalitet är granit-pegmatitbrottet Suishoyama nära Kawamata, prefekturen Fukushima i Japan. Iwashiroit-(Y) bildar millimeterstora, genomlysbara tavlor. Följeslagare är en metamikt oxid (metamikt betyder en strukturlös blandning), kvarts, mikrolin och biotit (annit). Namnet syftar på den äldre beteckningen Iwashiro för prefekturen Fukushima.

©2001- GeoNord