ÅKERBERGETS GRUVA, VÄSTERBOTTEN.

Här en bild på Åkerbergets gruva, Norrlångträsk, Västerbotten.
Åkerbergsmalmen ligger i en brantstående rörelsezon med öst-västlig utsträckning som skär lagringen i gabbron. Malmen bestar av gabbro genomsatt av ett system av tunna mer eller mindre parallella kvartsgångar. Bredden på malmen varierar mellan 10 och 30 m och den har en längd av 350 m. Mineraliseringen har kunnat följas ned till ett djup av 150 m i väster medan den i öster skärs av en granit.
I väster påträffas i dagen en några tiotal meter bred pegmatit med en flack stupning mot norr.
Fyndigheten har, för en dagbrottsbrytning ned till 60 m djup beräknats innehålla 1 miljon ton malm med 3 g guld per ton. Under slutet av år 1989 startade brytning med en årlig produktion av 200 000 ton malm.
Gruvan är idag vilande med bröts i huvudsak på guld.
För amatörgeologer var gruvan mest känd för de ypperliga stuffer av pegmatitmineral som kom fram då den ovanpå liggande pegmatiten avlägsnades. Mineral som allemontit, arsenik, arsenikkis, löllingit, manganapatit, schorl, röd, grön och blå elbait, pollucit och alla glimmersorter inklusive lepidolit.

Dabrottet Åkerbersgruvan.
© 2001 Per-Erik Westerlund.
©2001- GeoNord