Varuträsk mineral och geologi

Referenslista

Ursprungliga beskrivningar:

Varuträsk index för GFF sammanställd av Göran Axelsson, Västerbottens Amatörgeologer

57 1935

693 Svenska mineralogiska sällskapet : mötesprotokoll (Pegmatiten i Varuträsk funnen )

58-1936

620 Svenska Mineralogiska Sällskapet : mötesprotokoll (Varuträsk nämnt)

59-1937

77 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : I. The Lithium -Phosphates.

135 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : II.Allemontite.

145 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : III.Arsenostibite, a hydrous Oxidation Product of?Allemontite.

150 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : IV. Petalite and its Alteration Product,?Montmorillonite.

257 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : V. Manganapatite and Manganvoelckerite.

262 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : VI. On the Occurrence of Cookeite.

269 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : VII. Beryl.

455 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : VIII. The Amblygonite Group.

60-1938

67 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : IX. X-Ray Products.

201 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : X. Spodumene and its Alteration Products.

216 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XI. The Niobate-Tantalate Group.

226 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XII. On the Structure and Composition of Minerals?belonging to the Pyrochlore-Atopite Group and X-Ray Analysis of disintegrated Stibio?Microlite.

612 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XIII. Pollucite, its Vein Material and Alteration?Products.

649 Geologklubben vid Stockholms Högskola : mötesprotokoll (Varuträsk nämnt)

675 Svenska Mineralogiska Sällskapet : mötesprotokoll (Varuträsk nämnt)

61-1939

63 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XIV. The Tourmaline Group.

62-1940

182 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XV. Analyses of the Mica Minerals and their?Interpretation.

291 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XVI. Lithiophilite, a third primary alkali-manganese?phosphate from Varuträsk.

297 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XVII. Further comments on the minerals Varulite and?Alluaudite.

332 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XVIII. New Amblygonite Crystals from Varuträsk.

391 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XIX. The Uraninite Minerals (Ulrichite and?Pitchblende).

63-1941

19 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XX. Die Allemontite und das System As-Sb.

49 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XXI. X-ray Study on Kaolinite as an Alteration?Product of Spodumene from Varuträsk.

52 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XXII. Two new analyses of Stibiomicrolite.

59 Mineralens luminiscensfenomen med särskild hänsyn till kvarts och nefelin från svenska?fyndorter. (Varuträsk sid 66)

117 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XXIII. Some iron-manganese phosphate minerals and?their alteration products, with special reference to material from Varuträsk.

176 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XXIV. A new find of Manganotantalite.

262 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XXV. Some new analyses of lithiumbearing mica?minerals.

279 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XXVI. Mangan-hydroxyapatite.

285 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XXVII. Triplite and Vivianite.

289 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XXVIII. On "stibiomicrolite" and its decomposition?products.

295 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XXIX. An X-ray study of stanniferous columbite?from Varuträsk and of the related Finnish minerals ainalite and ixiolite.

300 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XXX. Cassiterite and stanniferous Columbite.

64-1942

19 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XXXI. The Feldspar Group.

55 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XXXII. Optical Studies of the analysed Micas from?Varuträsk.

277 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XXXIII. Native Metals and Sulphides.

283 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XXXIV. Quartz in different structural and?paragenetical modes of occurrence within the Varuträsk pegmatite.

66-1944

97 Geolognytt : mötesprotokoll (Två nya mineral från Varuträsk nämndes)

67-1945

15 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XXXV. Stibiomicrolite (Species redefined)

549 Minerals of the Varuträsk Pegmatite : XXXVI. Further Alteration Products of Pollucite.

Övriga: Sammanställt av A & A K Hulterström

Fleischer, M. & Mandarino, J.A., 1991: Glossary of Mineral Species 1991. The Mineralogical Record Inc., Tucson, USA.

Gramacciolit, C. M., 1986: Conoscere I Minerali I Fosfati. Instituto Geografico De Agostini, S.p.A. Novara, Italien.

Grip, E. & Frietsch, R., 1973: Malm i Sverige 2. Norra Sverige. Almqvist & Wiksell AB.

Hedin, L.-H.,1985: Mineral i Sverige. En fälthandbok. Bonnier Fakta.

Kulling, O., 1955: Beskrivning till Berggrundskarta över Västerbottens län. SGU Ser Ca. Nr. 37.

Lundegårdh, P.H.,1971: Nyttorsten i Sverige. Almqvist & Wiksell AB.

Lundegård, P. H. & Laufeld, S.,1984: Nordstedts stora stenbok. Mineral, bergarter, fossil. P.A. Nordstedt & Söners Förlag, Stockholm.

Mattson, B., 1978: Varuträskpegmatiten. Prospekteringsrapport & Årsrapport 1977. Boliden Gruv AB.

Nickel, E.H. & Nichols, M..C., 1991: Mineral Reference Manual. Van Nostrand Reinhold, New York, USA.

Nriagu, J.O. & Moore, P.B. Ed., 1984: Phosphate Minerals. Springer-Verlag Berlin.

Nysten, P., 1987: Fyndortsbeskrivning för Varuträsk. Västerås Amatörgeologiska Sällskap Nr. 109.

Rickard, D. Ed.., 1986: The Skellefte Field. 7th IAGOD SYMPOSIUM and Nordkalott Project Meeting. Excursion Guide No 4. SGU Ser. Ca Nr. 62.

SIND, 1979:9: Berg och Malm i Västerbottens län.Liber Förlag 1979.

Weiß, S., 1994: Das große Lapis Mineralienverzeichnis. Alle Mineralien von A - Z und ihre Eigenschaften. Christian Weise Verlag, München, Tyskland.

Wilke, H.-J., 1976: Mineral - Fundstellen. Ein Führer zum Selbstsammeln. Band 4: Skandinavien. Christian Weise Verlag, München, Tyskland

Wilke, H.-J., 1997: Die Mineralien und Fundstellen von Sweden. Christian Weise Verlag, München, Tyskland. ISBN 3-921656-41-9

Quensel, P., 1955: The paragnesis of the Varuträsk pegmatite including a review of its mineral assemblage. Arkiv f. min. geol. Bd2:2.