Västerbottens Amatörgeologer

Aktiviteter

Information om aktiviteter

Kommande aktiviteter

Tidigare aktiviteter från och med 2018

Reseberättelser och mötesredogörelser

Månadsmöten

Månadsmöten med föredrag eller studiebesök hålls i regel den sista torsdagen i månaden.

Fika på månadsmöten kostar 25:-

Månadsmöten är kulturarrangemang i samarbete med studieförbundet NBV.

Utflykter

Anmälan görs senast 7 dagar innan till kontaktpersonen som anges för utflykten.

En liten deltagarkostnad kan tas ut på utflykter. Detta anges i så fall i informationen om utflykten.

Vid samåkning erlägger medresande 6 kronor per mil eller efter överenskommelse med bilägaren.

Information och frågor

För mer information om och anmälan till aktiviteterna kontakta ansvarig för aktiviteten eller maila till acgeologen@gmail.com.

utflykt
Följ med på våra utflykter.

Kommande aktiviteter

Inställt månadsmöte

Datum: 2022-01-27

Tid: 19:00

Plats:

På grund av rådande omständigheter med en ökande smittspridning så har vi beslutat att ställa in månadsmötet för januari.

Månadsmöte

Datum: 2022-02-24

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Program kommer senare.

Årsmöte

Datum: 2022-03-31

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Årsmöte, dagordning enligt stadgarna.

Månadsmöte

Datum: 2022-04-28

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Program kommer senare.

Utflykt

Datum: 2022-05-22

Tid: 10:00

Plats: Samling vid lokalen.

Söndagsutflykt. Mer information kommer senare.