LAG, MORAL OCH SAMLARETIK

All mark i Sverige ägs av en juridisk person, ex. staten, kommunen, landstinget, kyrkan, skogsbolag, gruvbolag eller enskilda personer. Allemansrätten omfattar inte insamlandet av geologisk material från annans mark.
Att leta efter geologiskt material oavsett slag kräver inga tillstånd och man bryter inte mot någon lag eller förordning. Det är inte heller förbjudet att bära med sig geologhammare eller verktyg över annans mark.
Att insamla geologiskt material, vilket i realiteten innebär att man fysiskt avlägsnar material exempelvis fossil eller mineral från annans mark, skall man alltid följa gällande lagar och förordningar.
Svensk lag förskriver att man inhämtar fastighetsägarens tillstånd eller där så är tillämpbart undersökningstillståndsägarens eller gruvinnehavarens.
Har man för avsikt att göra en större undersökning skall man ansöka om undersökningstillstånd hos bergmästaren. Bortforsling av geologiskt material utan ägarens tillstånd rubriceras som skada på annans egendom och som stöld.
Om Bermästaren registrerat och godkänt undersökningtillstånd över ett område är det förbjudet att avlägsna geologiskt material från området utan medgivande från tillståndsägaren. Tillstånde kan omfatta 3 år eller längre.
Efter varje utgånget tillstånd finns en karenstid på ett (1) år då ingen har lov att arbeta i området. Detta för att ge den före detta tillståndsägaren lite tid på sig att marknadsföra sina resultat. Först efter karenstidens utgång är det tillåtet att insamla geologiskt material. Detta gäller både professionella yrkesmän som amatörer.
Insamlandet av geologiskt material skall ske med aktsamhet mot naturen och området som undersökts skall återställas och städas upp.
En amatörgeologs verktyg omfattar endast handverktyg så som geologhammare och mejslar. Motordrivna verktyg och sprängmedel kräver tillstånd från markägaren och myndigheten.
Definitionen "amatör" i namnet amatörgeolog förutsätter att man samlar till sin egen samling och för att få bytesmaterial. Även dem som kommer efter dig vill gärna hitta något.
Kommersiellt insamlande har inget med amatörgeologi att göra. Sådan aktivitet kräver avtal och tillstånd från markägren, PRV-registrerat företag, samt organisationsnummer och momsregistrering.
Geologiskt material så som fossil eller mineral skall förses med korrekt identifiering och fyndlokal.
Fynd av nytt geologiskt unikt material eller en ny okänd lokal skall komma till forskningens- och samhällets kännedom. Ta därför kontakt med SGU, Riksmuseet eller närmaste Geologiska institution och skicka in prover, samt beskrivning. Om samhället inte är intresserad har man möjlighet att söka om undersökningstillstånd eller göra ett avtal med markägaren om husbehovsbrytning.
©2001- GeoNord