Stengalleri, Risinge, Öland

Stengalleriet ger oss besked om tillståndet under vår jord.

En 130-årig ladugård blev 1991 Öland Stengallerig i Risinge. Förre kartbyråchefen vid Sveriges Geologiska Undersökningar, professor Per H Lundegårdh, tyckte att allmänheten skulle ges möjlighet att se Sveriges viktigaste mineraler, malmer, bergarter och fossil. Kommunalrådet Hardy Petersson i Mörbylånga invigde högtidligt galleriet.
Förutom bergarter av olika slag rymmer galleriet också bibliotek, mottagningsrum och arbetsrum. Dessutom två gästrum med moderna bekvämligheter.
Väggarna i det här galleriet pryds av prov på SGU:s olika karttyper och trappschacktet mellan de två våningsplanen rymmer bland andra intressanta saker Lars Rudmarks fem jordartsblad över Öland som har sammanfogats till en mer ån 2,7 meter hög väggtavla. Vidare finns där SGU:s första berggrundslänskarta i modern form, som visar Gävleborgs län.
Den nya berggrundskanan över Kalmar län pryder utställningssalen. I det centrala gästrummet finns den för några år sedan utgivna kartan över berggrunden i Värmlands län. Det var där Per H Lundegårdh, eller Farbror Pelle som han kallades, avslutade sin långa gärning som karterande geolog.
I biblioteket finns det mesta ur SGU:s serier C och Af samt betydande delar av övriga serier. SGU- publikationer jämte annan geologisk litteratur finns till salu vid galleriet.
Lundegårdh ville satsa på det här galleriet sedan SGU:s representativa bergarts- och malmsamling i riksmuseet hade packats ned. Stengalleriet i Risinge by på södra Öland har klassats som offentligt museum. Men någon publiksuccé har museet inte hittills blivit.
Kanske har allmänheten tyckt att samlingarna bara var avsedda för geologer av facket. Men så är det inte. Här finns intressanta upplysningar om vad som finns under den jord vi trampar. Och Fabror Pelle beslutade att upplysningarna kring de olika föremålen skulle göras mer tillvänd, så att även icke fackmän kan få klart för sig hur vårt land ser ut under ytan.
Ölands Stengalleri har en filial vid Grönhögen, nära Ottenby fågelstation. Per H Lundegårdh tog fasta på det faktum att om inte "Mohammed kommer till berget så får berget komma tiIl Mohammed". Ottenby har massor av besökare under sommaren och förhoppningsvis ska några av fågelskådarna och deras vänner hitta in bland stenarna.
Stenmuseifilialen i Lundaskolans gamla lokaler inrättas något publikvänligare än galleriet i Risinge. Det var Lundegårdhs förhoppning att denna något mindre specialiserade utställning ska skapa intresse hos besökarna så att de kanske även finner vägen till Stenmuseet i Risinge.

Postkript. Per H Lundegård har gått bort under hösten 2000

Utställningen förvaltas av Dagmar Lundegård och är öppen för allmänheten. För information ring 0485-40267.


| Tillbaka till föregående sida |
©2001- GeoNord