VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Till artiklar om Norra Kärr


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM hösten 2006

2006 08 16
Exkursion till Toftsjön
I Olof Graus Beskrifning öfver Wästmanland 1754 läser vi följande: ”I närheten av Toftsjön ligger ett stort berg, kalladt Toftberget, där (enligt sägnen) i urminnes tider funnits en stor rik silvergrufva. Grufvan skall hafva blivit förlagd och öde, då den allmänna förskräckliga pest, som kallas digerdöden, grasserade här i Sverige för 400 år sedan".

Många är de lycksökare som försökt hitta gruvan, och det är spåren efter dessa som Åke Andersson ska visa oss. Med lite tur kan man hitta små fina rödaktiga bergkristaller i området.

Mötesplats och tidpunkt: Vallby museums parkeringsplats kl 17:30.
Sträcka från Västerås ToR: ca 60 km.

Åke Andersson berättar för de övriga Gruvhål?

1 Åke Andersson visar en rest sten märkt 1907, foto Hans Sahlmén
2 Kallmurat fundament (till vänster) och gruv?hål, foto Hans Sahlmén

2006 08 23
Månadsmöte
Sommarens fynd.
Lennart Öhman m fl
Efter sommaruppehållet är det åter dags att återuppta de geologiska aktiviteterna! I kväll identifierar vi sommarens mineralfynd.

Som vanligt ställdes frågor om olika stenfynd. Dessutom visade Malte Åsell äldre kompasser för malmprospektering.

Gammal kompass Prospekterinskompass

 

1 Kompass med uppfällbar pinne likt ett solur. Men i omvänd ordning: "kompasshuset" kunde ställas in efter klocka och solskugga. Om kompassnålen då avvek från nordriktningen hade man hittat ett magnetiskt drag som tydde på järnmalm.
2 I denna kompass är magnetnålen upphängd i två axlar. Utöver att på vanligt vis kunna ställa in sig i nord-sydlig riktning kan nålen även ställa in sig efter magnetfältets inklination dvs. lutningen mot horisontalplanet. Avvikele i lutningen tyder på järnmalm. Vanligtvis balanseras nålen så att den står vågrätt även om magnetfältet i och för sig lutar. Ett vågrätt streck på insidan gör det lättare att se avvikelse i inklinationen. Lägg märke till det ledade hantaget (åt vänster) som gör det lättare att hålla kompsshuset "lodrätt".

En kompassnål pekar mot den magnetiska nordpolen. Avvikelsen mot riktningen till den verkliga nordpolen ändrar sig sakta med tiden. Mer information om avvikelsen (deklinationen) finns på www.sgu.se/sgu/sv/geol_kartering/geomagn_dok/kompass_s.htm.

2006 09 16
Geologins Dag i Västerås
Allan Ekberg m fl

VAGS kommer, som tidigare år, att ha ett marknadsstånd på Stora torget i Västerås mellan kl 10 och 15, där vi informerar om geologi, mineralogi och föreningens verksamhet. Vi visar även kartor, böcker, Västmanlands landskapssten och andra mineral samt hjälper till att identifiera besökarnas stenfynd.

Logo, Geologins Dag

Information om övriga arrangemang i Sverige kan hittas bland annat under internetadressen http://addon.webforum.com/geologinsdag/evenemang/event_list_2006.asp .


För allmän information om Geologins Dag: klicka på loggan till vänster.

Bilder från Geologins Dag i Västerås 2006

Landskapsstenar Aila A visar en stuff Bepudrade kvartskristaller Samtal över fossiler

1 Planchen med landskapsstenar fångade mångens intresse.
2 Aila Ahonen visar en stuff.
3 "Det liknar ju en bombad stad" var en kommentar om dessa kvartskristaller från Väster Färnebo.
4 I samspråk över en stuff med fossiler. Foto: Håkan Palm.

2006 09 20
Månadsmöte
Fluorescerande mineral
Frej Sandström
Kvällens föredrag handlar om fluorescerande mineral som Frej presenterar i ord och bild.

Man känner till ca 500 mineral som uppvisar fluorecsens. Fluorescens kan skapas på några olika sätt men för amatören är det enklast att lysa på mineralen med en lampa som sänder ut kortvågigt ultraviolett (som inte är synligt) ljus för att få fram gensvaret i spektrumets synliga område.

Frej Sandström Barylit Pektolit Willemit och kalcit

1 Frej Sandström navigerar i bildvisningen med mus.
2 Från Frej Sandströms presentation - Barylit från Långban i vanligt ljus och i UV-ljus.
3 Vit fibrig pektolit från Långban - gul i UV-ljus. Stuffhöjd: 14 cm. Foto: Frej Sandström
4 Rödbrun Willemit och vit kalcit från Garpenberg Norra - grön resp. röd i UV-ljus. Stuffhöjd: 9 cm. Foto: Frej Sandström

2006 09 23
Exkursion till Garpenbergsområdet
Guide: Bengt Högrelius
Vi träffas vid gruvkapellet för att därefter bege oss ut på äventyr!

Kanske blir dagens höjdpunkt besöket på malmupplaget vid Garpenberg Norra. Det är dock inte säkert att det ligger någonting alls där! Vi får se ....

Mötesplats och tidpunkt: Vid gruvkapellet, kl 10:00.
Sträcka från Västerås ToR: ca 200 km.

Bra väder och många kom i mycket god tid, men ingen guide. Jodå, Bengt Högrelius kom och exakt på minuten. I Garpenberg Norra kan ni bland annat hitta rodonit - titta efter det det som är rött. Rött lyste också blomman viscaria på Odalfältet. Det mesta av restsanden från anrikningen körs ner i gruvan igen. Det som blir över skickas till Rullshyttedammen.

Bengt Högrelius Gruvkapellet i Garpenberg Rodonit Lönn-näsor Fruktpaus Mineralsök på Odalfältet Rullshyttedammen

1 Bengt Högrelius.
2 Gruvkapellet.
3 Rodonit. Foto: Frej Sandström
4 Inte allt rött var rodonit.
5 Lars-Åke Rosén och Frieda Lubkowitz tar en fruktpaus.
6 På Odalfältets varp.
7 Vid Rullshyttedammen (dammen är stor - lika mycket till, vänster om mittsträngen) I den svarta grova ledningen pumpas avfallssand blandad med vatten ut.

2006 10 07-08
Mineralmässa i Västerås
Mässan i Västeråshallen är öppen kl 10:00-17:00 på lördagen och 10:00-16:00 på söndagen. För allmäna uppgifter - klicka på knappen MINERALMÄSSA i början eller slutet av denna websida.

Mineralmässan i Västerås är välbesökt och har ett blandat utbud.

Många besökare på mässan Stuffer i pappaskar HandstufferRingprovnig Krysoberyller StengrisBärnstensarbeten Fossil fisk Hajtänder Fossil Optiska hjälpmedel

1 Många besöker vår mässa.
2 Diskussion över geologisk litteratur.
3 Olika mineral i pappaskar, ofta 4-5 cm .
4 Något större stuffer ca 10 cm.
5 Här provas ringar med infattade stenar.
6 Slipade stenar; som här krysoberyll.
7 Stenar bearbetade till figurer.
8 Bärstensarbeten.
9 Fossil fisk, ca 60 cm.
10 Fossila hajtänder.
11 Fossil i det större formatet.
12 Förstoringsglas och andra optiska hjälpmedel.

2006 10 18
Månadsmöte

Kvartärgeologi

Allan Ekberg

Stora nedisningar har satt spår överallt i Sverige och format landskapet. Allan berättar om hur spåren kan se ut. Även i Afrika och Sydamerika finns spår av nedisningar.

Kvartärtiden omfattar 2,4 miljoner år men det är en kort tid i ett geologiskt perspektiv. Under kvartärtiden har det förekommit flera nedisningar. Rundhällar med räfflor, rullstensåsar och randmoräner är tydliga tecken från istiden. I mitten av 1700-talet delade italienaren Giovanni Arduino in bergarter i olika åldrar beroende på fossilinnehållet. Begreppen primär och sekundär ålder är för länge sen passé. För 65 miljoner år sedan inleddes den tertiära ålder - ett begrepp som nu är under diskussion. Får se om kvartär - "de lösa jordarternas ålder" - kommer att stå sig.

Allan med tidssnöretIsräfflorDetalj i BadelundaåsenFjärrås Bräcka
1 Allan Ekberg med ett 10 m långt snöre som får representera jordens ålder. Kvartärtiden omfattar den sista halva centimetern (vid högerhanden). Vänsterhanden nyper till vid kritperiodens början, för ca 140 miljoner år sedan.
2 Svagt syns de korsande isräfflorna på en rundhäll på Mariaberget i Västerås. Tvärs över löper sprickor där gräs fått fäste.
3 Detalj (ca 1 m hög) från Badelundaåsen vid Lånsta. Grovsand över finsand över grus med rullstenar.
4 Fjärås Bräcka är en randmorän. Den dämmer upp vatten så att en nära två mil lång sjö har bildats - LYNGERN - i norra Halland och en bit in i Västergötland.

2006 11 15
Månadsmöte
Landhöjning och jordskalv i Sverige
Anders Högrelius
Vid slutet av den senaste istiden drog sig inlandsisen tillbaka mycket snabbt. Detta ledde till extremt snabb landhöjning och kraftiga jordskalv med en magnitud på upp till 9 på richterskalan. Hur ser det ut i våra dagar, riskerar vi fortfarande kraftiga jordskalv och kan vi använda satelliter för att ge svaren?

I maj skulle Anders ha hållit detta föredrag men fick tyvärr förhinder då han var ute i fält och arbetade med prospektering.

Anders arbete gick ut på att använda satelitradar för att med iterferometri upptäcka små höjdförändringar. Tyvärr registrerades även förändringar som berodde på växtlighet och uppfrysning av stenar. Men ett konkret resultat var att konstatera tre sjunkande partier vid Kirunagruvan.

Andes Högrelius Principbild av landyteändring under istiden Interferometribild över Kirunagruvan

1 Anders Högrelius
2 Landisen pressade ner jordskorpan under isen mer än 800 m. Under skorpan trängs mantelmaterial undan åt sidorna så att skorpans flanker höjs.
3 Några fägband, om än inte lätt att se på denna interferometribild över Kirunagruvan, visar på sjunkande och roterande bergrörelse. Som orientering är bland annat järnväg inritad i vitt med tvärstreck, norr är rakt uppåt. De röda strecken är hjälpstreck för profilmätning. Resultatet har tolkats till en ny bild över Kiruna. För att se bilden, 140 kB, , klicka här.

2006 12 13
Månadsmöte
Luciakaffe, auktion och bildvisning
Hasse Tranefors och Bengt Högrelius
Maj-Britt Porsander och Bror Jansson
Vi firar traditionsenligt Lucia med kaffe och lussekatter och håller auktion på vackra mineral. Hasse Tranefors förrättar auktionen. Därefter visar Bengt Högrelius gruvbilder och berättar något därtill.

 

Öppet Hus : Utöver ovannämnda program är lokalen på Viksäng öppen från kl 18:30 för fri aktivitet varje måndagskväll i jämn vecka utom då det är månadsmöte samma vecka eller vid naturliga bortfall såsom sommaruppehåll, annandag påsk och liknande.


Uppdaterad 2016-01-20


Andra års program med kort referat: Våren 2023, Hösten 2022, Våren 2022, Hösten 2021, Våren 2021, Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Till artiklar om Norra Kärr


© 2001-2024 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com) ; Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)