VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Till artiklar om Norra Kärr


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM våren 2015


I samarbete med Folkuniversitetets logga klicka på loggan för att komma till Folkuniversitetets hemsida.

2014-01-21
Månadsmöte
Björn Samuelsson, Training Manager, Atlas Copco, Fagersta
Att borra i berg

I Fagersta har Atlas Copco en högteknologisk fabrik som levererar borrverktyg till hela världen. Björn kommer och ger oss en inblick i olika metoder att borra i berg.

2015-02-18
Årsmöte
Handlingar för årsmötet skickades ut till medlemmarna i Litofilen 2015:1.

2015-03-18
Månadsmöte
ÄNDRING Thomas Lundqvist kan inte komma nu. I stället kommer Andreas Borsos berätta om indiska Deccan-platån och dess mineral samt visa bilder.
Thomas Lundqvist
Baltiska skölden
Föredraget ger en översikt över Baltiska skölden, från de äldsta delarna i nordost till de yngsta delarna i sydväst. Totalt visar skölden en utveckling från ca 3 500 miljoner år tillbaka i tiden och fram till början av kambrium för ca 540 miljoner år sedan. Viktigare geologiska händelser och bergartsbildningar under den tiden kommer att beröras.

2015-04-15
Månadsmöte
Joakim Nordlund
Blod svett och silver
En kavalkad genom Sala Silvergruvas historia med Salakonstnären Bo Svärds bilder från 2013 som bakgrund. Ledare är Joakim Nordlund med mer än 30 års erfarenhet som guide.

2015-04-25
ÄNDRING Bolaget i Dannemora har gått i konkurs och vi får inte gå in på området. I stället besöker vi ett nytt vägbygge söder om Surahammar och ser om där finns något interessant, kanske ametister. Vidare kan Jakob Sahlander visa oss ett ställe med bergkristall i Hästbäck. Detta område drabbdes av den stora skogsbranden sommaren 2014 så kanske vi kan hitta annat interessant nu när växttäcket är borta (även de träd som stod kvar efer branden är avverkade).
Exkursion till Dannemora
Reseledare Jakob Sahlander
Vid vår förra exkursion kunde vi hitta kalcitkristaller. Nu kan de som vill eventuellt göra ett besök under jord. Möjligen besöker vi en närbelägen gruva t ex Vigelsbo .
Mötesplats och tid: Masten vid gamla ametiststället vid Långsjön kl 10.00
Klockstapeln i trä vid dagbrottet kl 10.00. OBS! För att få komma in på Dannemora industriområde måste man ha hjälm, skyddsglasögon och skor med stålhätta. VAGS lånar ut några hjälmar, men medtag gärna egna .

Sträcka från Västerås ToR: ca 240 km.

2015-05-14--16
ÄNDRING Exkursionen är inställd. Det tillstånd för provsprängning som Tasman Metals AB har haft har inte utnyttjas varför så kallat färskt material inte finns på plats.
Exkursion till Norra Kärr, Taberg m.fl.
Preliminärt program.
Först besöker vi Norra Kärr, mest känt som en plats med ovanliga mineral och spännande bergarter. Lokal guide och all hjälp från gruvbolaget utlovas. Vi besöker även Tabergs gruva med sin spännande gruvhistoria. I Norrahammar besöker vi industrimuseet. I skrivande stund är resten av programmet inte ännu klart, men tredje dagen kommer att ägnas åt mineraljakt, troligen i Askersundstrakten. Mer därom samt detaljer om anmälan kommer i Medlemslitofilen. Vi tänker resa med buss. Priset för bussresan blir 650 kr. Därtill kommer kostnaden för övernattning. Barn i målsmans sällskap åker gratis med bussen.

2015-05-20
Månadsmöte
Jan Lindsten och Peter Harström
I bergets djup – Tuna Hästbergs Gruva

Gruvan är en av Bergslagens många järnmalmsgruvor som lades ner under 60- och 70-talen. Magnetiten från gruvan var eftertraktad på grund av sitt manganinnehåll.

Det visas fantastiska bilder på gruvans väggar där mineral, bergarter och strukturer tydligt framträder i vackra färger. Vi kan se hur metamorfos, veckningar, förkastningar och gångbergarter har påverkat de ursprungligen horisontella lagren av vulkanisk aska och karbonatiska sediment

NYTT 2015-05-30
Vårmarknad med mineral i Baggbron (ej VAGS-arrangemang, men för kännedom)
Vid Baggbrons gamla skola blir det en utomhusmarknad med mineral.
Ingrid Grusell tar emot anmälningar på telefon 0222-106 26. Platsen kostar 100:-. Det finns ett antal bord 230x110 cm med tak men egna bord går också bra.

Tillägg : Den 25 och 26 juli hålls Baggbrodagarna . Även till denna aktivitet är publik samt utställare med mineralbord välkomna. Baggbron ligger vid väg 233 ca 7 km NNV om Skinnskatteberg.

NYTT 2015-06-13
Bergsskoledag i Filipstad (ej VAGS-arrangemang, men för kännedom)
Vid Bergsskolan (300 m norr om Wasabröd) i Filipstad planeras:

1. Avyttring, dvs försäljning av redundant material från Bergsskolans källarförråd i form av mineral, bergarter och malmstuffer
2. Guldvaskning – om vädret tillåter
3. Smycketillverkning
4. Smidesarbeten
5. Kaffeservering

Informationen är lämnad av Rob Hellingwerf 070 589 0321.

Länk till Bergsskolans hemsida


Uppdaterad 2015-juni-02


Andra års program med kort referat: Våren 2023, Hösten 2022, Våren 2022, Hösten 2021, Våren 2021, Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Till artiklar om Norra Kärr


© 2001-2024 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com) ; Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)