VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Till artiklar om Norra Kärr


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM hösten 2011


I samarbete med Folkuniversitetets logga klicka på loggan för att komma till Folkuniversitetets hemsida.

2011- 08-22
Månadsmöte
Sommarens fynd
Britta Bäckman och Allan Ekberg m fl.
Efter en avkopplande sommar är det dags att visa upp eller analysera sommarens mineralfynd!

Olika stuffer studerades i mikroskop med efterföljande diskussion om vad man sett. Allan Ekberg riggade upp polariskop och refraktometer där några provade på att mäta brytningsindex på polerad rosenkvarts. De erhöll värden som stämmer bra med litteraturdata.

2011-09-17
Exkursion till Gåsgruvan
Reseledare: Peter Fels
Bo Hedberg kommer att guida oss ned i dagbrottet. Då detta är en aktiv gruva finns alltid färskt material. Har vi tur så är brytningen inne i ett parti med mycket godsaker. Gåsgruvan finns beskriven i Litofilen 2009:2 årgång 26. VAGS kommer att ha med hjälmar till utlåning men egen hjälm rekommenderas att ta med om ni har.

Mötesplats och tidpunkt: Vid stora grinden, kl 10:00.
Sträcka från Västerås ToR: ca 400 km.

Exkursion i strålande solsken - tyvärr hade fyndplatser rensats/städats för inte så länge sedan. (Text: Peter Fels)
förmodad granat
Ett långsträckt mineral hittades av Elias Bergsten. Kan det vara en granat? Granater uppträder annars mest som kantigt runda korn. (Foto: Peter Fels)

2011-09-21
Månadsmöte
Guldvaskning i Bergslagen
Ulla Kalander-Karlsson och Ken Karlsson
Ulla och Ken har varit världsmästare i guldvaskning ett flertal gånger. De kommer och berättar om erfarenheter och upplevelser. Vi kommer även att få veta möjligheterna till att vaska guld i Bergslagen. Detta blir en kväll med guldkant.

2011-10-01--02
Mineralmässa i Västerås

Mässan presenteras på egen webbsida. Klicka här alternativt på knappen "Mineralmässa" i början eller slutet av denna sida.

Mässan 2011Smyckeköp på gångIntresserade köpareEtt halsband till mig?Några bilder från mässan 2011.

2011-10-08
Exkursion till Lovisagruvan
Guide: gruvchef Jan Erik Björklund
Reseledare: Allan Ekberg
I Lovisagruvan bryts en malm som innehåller främst blyglans och zinkblände. Malmen är ofta drusig och utgör då en lämplig miljö för bildning av intressanta sekundärmineral som gediget silver, cerussit, pyromorfit, hemimorfit mm.

Eftersom vi måste anpassa oss till driften i gruvan kan tidpunkten för exkursionen ändras med kort varsel. Kontrollera därför datum för exkursionen på vår hemsida eller när ni gör anmälan om deltagande till Britta Bäckman!

Mötesplats och tidpunkt: Korsningen i slutet av Stråssa (från Storåhållet), kl 10:00.
Sträcka från Västerås ToR: ca 250 km.

Jan Erik Björklund berättade om gruvan. Malmskivan är smal, så smal att de "stora" bolagen inte är intresserade. Däremot ställer tillverkare av gruvmaskiner gärna utrustning till förfogande för att få den testad.
Jan Erik BjörklundÅke Andersson synar en stuffGreenockitblaffaMalmkrossGruvingång
1 Jan Erik Björklund
2 Åke Andersson synar en stuff
3 Sprickfyllnad av greenockit (CdS)
4 Konkross. Malmen krossas i första steget i käftkrossen i bakgrunden.
5 Ingången till gruvan
.

2011-10-19
Månadsmöte
Det svenska naturlandskapet
Karl-Erik Perhans
Karl-Erik Perhans, geograf tidigare universi­tetsadjunkt vid institutionen för natur­geografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet

Varför ser det svenska landskapet ut som det gör? Karl-Erik Perhans, berättar och förklarar med hjälp av en stor mängd bilder. Karl-Erik har genom åren skrivit en betydande mängd litteratur allt från läromedel till exkursionsguider. Information om Karl-Eriks litteratur hittar du på hemsidan: www.geolaromedel.se

2011-11-16
Månadsmöte
Ett meteoritnedslag
Sven Borrrman, Eskilstuna

Sven Borrman, ordförande i Geologiska föreningen Spinellen, kommer och berättar om Estlands största meteoritkrater. En jättemeteorit med en omkrets på 300-400 m, som skapade vid sitt nedslag en speciell typ av breccia innehållande gnejs, granit, amfibolit mm. Denna nya typ har fått namnet Nygrundbreccia. Ett nedslag i Svens hembyggd.

Sven härstammar från i svenskbygden i nordvästra Estland, närmare bestämt Spithamn (Spitami) där Finska Viken ligger till höger och Västersjön (det vi normalt kallar Östersjön) till vänster. Han berättade hur sovjetsoldater uppträdde i Svens ungdom. Gevärskulor mot lekande pojkar skapade rädsla men absolut inte respekt för de med makten.

Traktens berggrund är kalksten likt den på Gotland men där finns även egendomliga flyttblock som visat sig komma från ett meteoritnedslag vid Nygrund (Neugrund) 13 km norr om Spitham och 9 km NO om ön Odensholm (Osmussaar). Koordinater för Nygrund är N 59° 20' 12''; E 23° 31' 18''.

Sven har skrivit en artikel om nedslaget i medlemsbladet för föreningen Spinnellen. Klicka här för att komma till den texten.

Sven BorrmanStuff med nygrundbrecciaStuff med nygrundbrecciaStuff med nygrundbreccia
Sven Borrman och stuffer med nygrundbreccia.

2011-12-14
Månadsmöte
Luciakaffe och mineralauktion
Nu firar vi Luciakaffe och håller auktion på fina mineral! Hasse Tranefors är auktionsförrättare.

Hasse TraneforsBord med auktionsstuffer
1 Hasse Tranefors väljer ut en stuff för utrop.
2 Bordet med auktionsstuffer.

 

Öppet Hus : Utöver ovannämnda program är lokalen på Viksäng öppen från kl 18:30 för fri aktivitet varje måndagskväll i jämn vecka utom då det är månadsmöte samma vecka eller vid naturliga bortfall såsom sommaruppehåll, annandag påsk och liknande.


Sidan uppdaterad 2012-feb-29


Tidigare program med kort referat: Hösten 2011 Våren 2011, Hösten 2010 Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Till artiklar om Norra Kärr


© 2001-2023 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com) ; Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)