VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Till artiklar om Norra Kärr


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM våren 2008

2008 01 23
Månadsmöte
"Snöbollsjorden"
Frej Sandström

Frej Sandström berättar om en hypotes som framlades redan i början av 1960-talet och som innebär att jorden under proterozoikum (äldre än 600 milj. år) vid ett flertal tillfällen har varit totalt nedisad och att detta tillstånd bidrog till bildandet av de mest omfattande järnmalmsformationerna på jorden d.v.s. de kvartsbandade järnmalmerna och kan även ha påverkat livets utveckling.

Hypotesen har varit och är fortfarande omstridd – men bevisen hopar sig.

För mer information om hypotesen i form av illustrationer och texter på engelska, rekommenderar Frej Sandström webadressen www.snowballearth.org . Information på svenska finns på www.pp.htv.fi/jwestman/science/snowball.html .

2006 02 20
Årsmöte/Månadsmöte
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Allan Ekberg att berätta om:
Koldioxid i geologiskt perspektiv.

Hur uppför sig koldioxid i naturen? Den är en känd växthusgas och luftens halt har ökat mätbart genom eldning av fossila bränslen. Men vad sker i havet, i sedimenten och i ”berget”?

Koldioxid löser sig i vatten. Mängden koldioxid i haven är ca 50 gånger mer än i luften. Vattendrag transporterar kalcium från vittrat berg ut i haven där det kan förena sig med koldioxid till kalcit och bilda kalksten. Allt i delikat samspel med väder och andra naturfenomen. Geologiska spår visar på att stora klimatsvängningar skett långt före industriåldern. Det är en utmaning för oss att dyrka upp naturens "bok" och söka vilka sambanden är.

Kalkvatten som reagens på koldioxid

1 Allan Ekberg visade att kalkvatten (Ca(OH)2-lösning) kan användas som reagens på koldioxid - den klara lösningen blir grumlig.

 

2008 03 12
Månadsmöte
Island
Karin Eriksson
Karin Eriksson har besökt Island över 30 gånger och leder varje sommar geologikurser på Island tillsammans med Gunnar Eriksson. Hon berättar om Islands geologi och om förändringar i landskapet som kan observeras från år till år genom bl a vulkanutbrott, jordskalv och jökellopp. Föredraget illustreras med foton hon tagit mellan 1965 och 2007.

2008 04 16
Månadsmöte
Tema Wolfram
Allan Ekberg
Wolfram är en metall med hög smältpunkt och används i lampors glödtråd. Till vad mer kan metallen användas? Och varför heter metallen "tungsten" på engelska?

I en tung sten från Bispberg upptäckte Scheele 1781 en ny "hvit jord" (med modernt språkbruk - en oxid) med sur karaktär och kallade oxiden därför för tungstenssyra. När det senare lyckades att reducera oxiden till metall, fick metallen heta Tungsten, dock att samma metall även kunde fås ur mineralet Wolframit. Så i vissa länder blev namnet tungsten, i andra wolfram.

Grundämnet har hög atomvikt och som metall har wolfram mycket hög densitet. Wolfram kan med rätta kallas tungmetall. Vissa journalister och myndighetspersoner har lagt sig till med oskicket att kalla nästan alla metaller för tungmetaller. Allan gav som exempel en rapport från Länsstyrelsen i Stockholms Län (Rapport 2003:12) där både vanadin och aluminium kallas tungmetall.

Bengt Högrelius berättade om att wolfram ingår som karbid i hårdmetall, en viktig tillämpning för det moderna samhället.

Allan Ekberg Bengt Högrelius wolframprodukter

1 Allan Ekberg i projektorns sken
2 Bengt Högrelius
3 Elektrod av kopparwolfram - en produkt som säljs av firma Harald Pihl AB (De säljer även andra specialmetaller) samt ett stort runt skär av hårdmetall som tillverkas av SECO TOOLS i Fagersta

 

2008 05 14
Månadsmöte
Konsertsal och bröllopssvit
Kajsa Berglind
Vi får en berättelse om Sala Silvergruva från den tillförlitligaste källan: Kajsa Berglind, VD för gruvan. Nuläge, vision, möjligheter och utmaningar i att utveckla ett geologiskt besöksmål i Sverige under kommesiella former.

Från att ha betraktats som ett stort svart hål som slukar pengar har den nya ledningen vänt på uppfattningen - nya aktiviteter ger inkomst och möjliggör en god förvaltning av det kulturarv som Sala Silvergruva utgör. Men vid ändringar måste nutidens bestämmelser följas - bestämmelser som inte alltid passar in på kulturarv. Men med ett kreativt ifrågasättande gick det att finna lösningar och tillämpa andemeningen i bestämmelserna.

Kajsa Berglind i berättartagen

1 Kajsar Berglind berättade med stor inlevelse om besöksmål SALA SILVERGRUVA.

 

2008 05 31
Exkursion till Zinkgruvan och Venafältet
Guide: Sven-Olof Niklasson
Vi besöker Zinkgruvan och får rota i malmlager som tippats på gruvområdet. Vi kan hitta, förutom malmmineralet zinkblände, även de fluorescenta mineralen wollastonit och mikroklin (amasonit).

Vi kommer även att besöka några pegmatiter i trakten av Askersund där man hittar svart turmalin i mikroklin och annat rart.

Glöm inte att anmäla er till exkursionen, även om ni åker direkt till samlingsplatsen, så att vi kan kontakta er om det skulle bli ändringar!

Mötesplats och tidpunkt: Parkeringsplatsen utanför gruvkontoret i Zinkgruvan, kl 10:00.
Sträcka från Västerås ToR: ca 340 km.

Sven-Olof visade oss först sin arbetsplats för kartering av borrkärnor och släppte därefter ut oss på den säkra sidan av malmlagret. Enkelt att hitta zinkblände, blyglans och amazonit - "man blir ju bortskämd" var en kommentar. Senare besökte vi Dalby-pegmatiten och gjorde goda fynd av turmalin.

Sven-Olof Niklasson Här studeras borrkärnor Zinkgruvans emblem Säker gubbe Dalby-turmaliner

1 Sven-Olof Niklasson
2 Studie av borrkärnor
3 Centralt inne på området
4 Zinkgruvan har gjort allvarliga försök och lyckats minska antalet olyckor. Vi var tvugna att använda hjälm, så även denna stengubbe.
5 Svarta turmaliner från Dalby. Ofta knäckta så att bitar trillat ur, ibland dock med ändytor.

 

2008 06 05 --08
Bussresa till Gotland
Guide: Solbritt Evensson
Vi planerar att arrangera en fyradagars bussresa till Gotland, i början av juni.

Vi avreser från Västerås vid åttatiden på morgonen den 5 juni. Båten från Nynäshamn avgår kl 11.00. Den 8 juni åker vi kl 16.00 från Visby och är hemma i Västerås vid 23-tiden.

Priset för buss och inkvartering uppskattas bli ca 2.200:- per person räknat på att 20-25 personer deltar. I priset ingår alla resor (buss), inkvartering i fyrbäddsstugor samt tre frukostar.

Det exakta programmet är inte fastlagt, men vi kommer att bo i Klintehamnstrakten och därifrån besöka sedan tidigare kända lokaler med goda fyndmöjligheter, vidare f d militära övningsfält, som helt nyligen blivit tillgängliga, samt för första gången öns sydligaste delar, där bl a Gotlands land­skapssten finns.

Detaljerat program utsänds till dem som senast den 20 februari anmält intresse att delta. Anmälan görs till Maj-Britt Porsander eller Birgitta Pettersson (telefonnummer: se websidan Styrelse).

2008 08 20
Månadsmöte

Sommarens fynd
Britta Böckman m fl.
Vid höstsäsongens första möte träffas vi som vanligt medförande sommarens mineralfynd för identifikation.

Öppet Hus : Utöver ovannämnda program är lokalen på Viksäng öppen från kl 18:30 för fri aktivitet varje måndagskväll i jämn vecka utom då det är månadsmöte samma vecka eller vid naturliga bortfall såsom sommaruppehåll, annandag påsk och liknande.


Sidan kompletterad 2008- juli -21


Tidigare program med kort referat: Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Till artiklar om Norra Kärr


© 2001-2024 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com) ; Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)