VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Till artiklar om Norra Kärr


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM våren 2018


I samarbete med Folkuniversitetets logga klicka på loggan för att komma till Folkuniversitetets hemsida.

2018-01-17
Månadsmöte
Annie Bengtsson
Kända ädelstenars historia.
Gemmologen Annie Bengtsson är ordförande för Sveriges Gemmologiska Riksförening - kunskap på högsta nivå!

2018-02-21
Årsmöte
Efter ett kort medlemsmöte och fika tar års­mötesförhandlingarna vid. Underlaget till dem – dagordning, räkenskaperna, budget med mera – finns i Medlemslitofilen som skickades ut i början av februari. Motioner lämnas till styrelsen i god tid före mötet (senast dock två veckor före mötet).

2018-03-21
Medlemsmöte
Geolog Per Nysten:
Rättelse, texten i Litofilen 2017-4 blev fel. Det ska vara:
Manganrika malmer i Norberg.

Järngruvorna Assessorskan, Fredriksgruvan, Bålsjöbergskronan och Hästefältet i Norbergsområdet håller manganmineral men även arsenater. Kan det vara malmer av Långbantyp?

2018-04-08
Exkursion till Torbjörn Lorin.
Guide är Torbjörn Lorin

Ändring: Torbjörn har fått förhinder så besöket har ställts in.
Torbjörn visar sin mineralsamling samt bilder på mineral. Samling kl 9 vid Kofallsvägen 42 i Frövi.
Total körsträcka ca 240 km.
Anmälan till Allan Ekberg, 0707-98 15 71 senast 4/4 

2018-04-18
Medlemsmöte
Vår styrelsemedlem Suzanne Ekwall var under 2016 (2/11–12/11) på en Mindatkonferens i Myanmar (fortfarande mera känt som Burma). Hennes föredrag är för det första en spännande reseberättelse, men så bjuder det också på berättelser om stenletaräventyr och på referat från konferenserna. Mindat skapades för ca 25 år sedan som databas för mineral (drygt 5000 nu) och mycket som hänger ihop med dem, t.ex. bilder och fyndlokaler.

2018-04-21 2018-05-05
Exkursion
Ändring: det var mycket snö kvar i falutrakten så exkursionen har flyttats till 2018-05-05.
Emil
Gregori kommer att guida oss till ett antal spännande platser runt om Falun. Det kommer bli en lång dag, därför samlas vi tidigt på parkeringen vid Falu gruva. Medtag matsäck så att den räcker för hela dagen.
Samling kl 8 vid Falu gruva.
Total kör-sträcka ca 350 km.
Anmälan till Allan Ekberg, 0707-98 15 71 senast 18/4 2/5.

2018-05-16 (OBS inte den 14:e)
Medlemsmöte
Bengt Högrelius: Geologiskt intressanta platser i Bergslagen
Titeln säger allt!

2018-06-01--06
Långresa till Norge
Resan är till för medlemmar i VAGS resp. SAGS. Den går till Evje-Iveland som ligger i sydligaste Norge, ca 10 mil norr om Kristiansand. Vi åker den 1/6 i egna bilar. Körsträckan dit är från Västerås 68 mil. Tidig start och två förare per bil rekommenderas. Boende ordnas av SAGS. Vi kan utgå att det blir en typ av vandrarhem med tillgång till kök, helst även möjlighet att få frukost. Inträden till diverse fyndlokaler beräknas till 300 NOK per person. Vår kontaktperson heter Ronald Werner. Han är verksam i området och brukar guida intresserade grupper. Det går att googla på honom. Programmet sammanställs av Ronald som har bästa överblicken. Han har även skickat en lista med fyndplatser som vi kan besöka. Detaljerat program kommer. Ett villkor för deltagande är att man accepterar att resan organiseras av VAGS/SAGS. Man avviker inte oanmält och man deltar i de gemensamma aktiviteterna. Anmälan går ännu att göra till peter.fels@gmail.com . Då behöver jag veta namn och mobilnummer, tack.

Med bästa hälsningar

Peter Fels/ordf. VAGS

Sol alla dagarna, många pegmatitbrott.

Vid Ivelandsväggen: Ingegärd Tillman beundrar väggen medan guiden Ronald Werner berättar för Sune Eriksson om områdets bergarter.

Sidan justerad 2018-aug-15


Andra års program med kort referat: Våren 2023, Hösten 2022, Våren 2022, Hösten 2021, Våren 2021, Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Till artiklar om Norra Kärr


© 2001-2024 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com) ; Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)